Võta ühendust

Kaimadli OÜ

Väike-Pärnu 20C

Türi 72215

Tel: 38 78 476

GSM: 5615 5376

madlikai@gmail.com

AVALEHT   /   HINNAKIRI

Muud

Näidiseid näete, kui klikkate lühenditele. Antud hind kehtib mistahes koguste korral.

Täisnimi Lühend Formaat Eritunnus Blankett
Raseduse katkestamise nõustamise akt ABN-1
Lk-2
A4 isekop 2/2 B
Avaldus delikaatsete isikuandmete saamiseks ADS-1
Lk-2
A4 2 B
Akt kasutatud narkootiliste raviainete esmaste pakendite hävitamise kohta AKT-1 A4 1 B
Saatekiri allergoloogi konsultatsioonile ALG-1
Lk-2
A4 2 B
Allergoloogilised testid (Prick) ALG-2 A4 isekop 3 B
Etüülalkoholi sisaldus veres ALK-2 A6 1 B
Analüüs (universaalne) ANA-1 A6 1 B
Anestesioloogi küsitlusleht AND-4
>Lk-2
A4 2 B
Lapsevanema või hooldaja anesteesiast teavitamise ja nõusoleku vorm AND-7
Lk-2
A4 2 B
Analüüs (universaalne) ANJ-1 A6 1 B
Takseeritud nõudelehtede aruanne APT-1 A4 1 B
Ravimi valmistamise leht APT-2 A4 1 B
Ravimi sedel (seespidine, välispidine, süstimiseks, peal ravimi nimetus) APT-5 mittest. 2/0 kahe värviline etikett
Apteegi varude, tulude ja kulude aruanne rahalises väljenduses APT-7 A4 1 B
Esemelis-koguselisele arvestusele kuuluvate medikamentide liikumise aruanne APT-8 A4 1 B
Nõudeleht-teatis arhiivile ARH-1 A6 1 B
Audiogramm AUG-1 mittest. 1 B
Audiogramm (Hortmann) AUG-2 A5 1 B
Avansiaruanne AVA-1
Lk-2
A5 2 B
Mikrobioloogiline uuring BAK-2 A5 1 B
Mikrobioloogiline uuring  BAK-1K A5 isekop 2 B
Biokeemiline uuring BIO-1 A4 1 B
Biokeemiline uuring BIO-1K A4 isekop 2 B
Biokeemiline uuring A5 1 B
Biokeemiline uuring BIO-2K A5 isekop 2 B
Glükoosiuuringud BIO-3 A5 1 B
Glükoosiuuringud BIO-3K A5 isekop 2 B
Biokeemiline uuring BIO-4 A5 1 B
Mikrobioloogiline uuring BIO-5 A5 1 B
Bioloogiliste vedelike uuringu akt BIO-6 A4 1 B
Ehhokardioskoopia EHK-1
Lk-2
A4 2 B
Ehhokardiograafia EHK-2 A4 2 B
EKG saatekiri EKG-1 A4 1 B
Joobeekspertiisi akt EKS-3 A4 isekop 3 B
Eelregistreerimise leht arsti vastuvōtule ELR-1 A5 2 B
Haiglas viibiva ema päevik EMA-1
Lk-2
A4 punane 2 B
Endoskoopia END-1 A5 1 B
Koloskoopia END-2 A5 1 B
Erameditsiini tükitöö arvestusleht ERM-1
Lk-2
A4 2 B
Eesnäärme sümptomite indeks (AUA score) ESI-1
Lk-2
A4 2 B
Füsioteraapia ravikaart FÜS-1
Lk-2
A5 2 B
Füsiaatria ravikaart FÜS-2
Lk-2
A4 2 B
Füsioteraapia aruanne FÜS-6
Lk-2
Lk-3
Lk-4
A4 2 B
Geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte GMK-1 A4 1 B
Gonorröa uuring GON-1 A6 1 B
Günekotsütoloogilline uuring GÜN-13
Lk-2
A4 isekop2 B
Haigete arvestusleht haiglas HAH-10
Lk-2
A5 2 B
Haigete arvestusleht haiglas HAH-7
Lk-2
½ A5 2 B
Hambaravi/hambaproteeside hüvitise avaldus HK-le HAM-1 A4 1 B
Hambaravi arve-kviitung HAM-3 A5 isek 2/50 Blokk
Hüübimistestid HBT-2 A6 1 B
Hemogramm HEM-1 A5 1 B
Igapäevaste haigete ja voodite koondtabel HHK-31
Lk-2
A4 2 B
Histoloogiline uuring HIS-10 A4 isekop 2 B
HIV-test HIV-1 A6 1 B
Haige külastamise luba HKL-1 A6 1 B
Patsiendi Holter-monitoorigu päevik HOM-1
Lk-2
A4 2 B
Immunohematoloogiline analüüs IMH-1 A6 1 B
Immunoloogilised uuringud IMM-1 A5 1 B
Immunoloogilised uuringud IMM-1K A5 isekop 2 B
Immuniseerimise pass IMP-1
Lk-2
Lk-3
Lk-4
mittestand. kollane Vihik
Rahvusvaheline immuniseerimispass IMP-2
Lk-2
Lk-3
Lk-4
Lk-5
Lk-6
Lk-7
Lk-8
mittestand.   Vihik
Meelespea nakkuslikku kollatõbe põdenule INF-1 A4 2 B
Ambulatoorse pöörduja meelespea INF-2 A6 1 B
Haigla infoleht INF-3
Lk-2
A4 2 B
Nõusolek tervislikku seisundit ja seksuaalelu puudutava informatsiooni edastamiseks kolmandatele isikutele INF-4 A4 1 B
Raviprotseduurist ja keerulisest invasiivsest tervishoiuteenusest teavitamise ja selle osutamiseks nõusoleku vorm INF-6 A4 1 B
Kiirabi elustamiskaart KEK-1 A4 isekop 2 B
Uriini uuring KLI-2B A6 2 B
Uriini uuring KLI-2 A5 1 B
Uriini uuring KLI-2A A6 1 B
Uriini uuring (analüsaatori väljatrüki kleepimiseks) KLI-22 A5 1 B
Uriini uuring KLI-32 A6 1 B
24-tunni uriini kvantitatiivne uuring KLI-3 A6 1 B
Uriini uuring Zimnitski järgi KLI-5 A6 1 B
Väljaheite uuringu saatekiri KLI-6 A5 1 B
Anaalkaape uuring KLI-7 A6 1 B
Röga uuring KLI-8 A6 1 B
Kasvajamarkerite uuring KMU-1 A6 1 B
Kasvajamarkerite uuring KMU-1K A6 isekop 2 B
Konsultatsiooni otsus KON-2 A5 1 B
Immuniseerimiste kaart KPK-1 A5 kartong 2 Kaart
Koprogramm KRG-1 A6 1 B
Kiirabikaart (väljakutseleht) KRK-1 A4 isekop 2 B
Koormustestid KRT-1 A5 1 B
Koolitervishoiu aruanne KTH-1 A4 1 B
(Kooli)arsti teatis lapsevanemale KTH-2 A5 1 B
Kabineti teatis KTS-1 A5 1 B
Kabineti teatis KTS-1K A5 isekop 2 B
Liikvori analüüs LKV-1 A6 1 B
Laste tervisepass LTP-1
Lk-2
Lk-3
Lk-4
Lk-5
Lk-6
Lk-7
Lk-8
Lk-9
Lk-10
Lk-11
A6 24 lk Vihik
Mammograafia kaart MAM-1 A4 120g/m2 
kollane
B
Antiraabilise ravi reg. kaart MAR-1 A5 2 B
Teatis kaitsepoogete kohta MAR-2
Lk-2
A5 2 B
Seroloogiline uuring (saatekiri Tervisekaitseinspektsiooni Mikrobioloogia laborile) MBK-1 A5 1 B
Teatis LÕ kannatada saanud isiku saabumisest MDT-2 A4 isekop 4 B
Liiklusohtliku terviseseisundi med. tuvastamise akt MDT-3 A4 isekop 3 B
Esemelis-koguselisele arvestusele kuuluvate medikamentide kulu valikaruanne MED-1 A4 1 B
Esemelis-koguselisele arvestusele kuuluvate medikamentide liikumise aruanne MED-2 A4 1 B
Menüü koostisnormileht MKN-1 mittestand. 2 B
Menüü-nõudeleht Lk-2 A4 2 B
Meremehe tervisekontrolli kaart/isiklik deklaratsioon MMT-10 A4 1 B
Meremehe tervisekontrolli kaart/arstlik läbivaatus,tervise uuringud ja otsused MMT-11 A4 1 B
Mereõppeasutusse õppima asuja tervisekontrolli kaart MMT-12 A4 1 B
Mereõppeasutusse õppima asuja arstlik läbivaatus, tervise uuringud ja otsused MMT-13 A4 1 B
EV kohaliku rannasõidu ja laevatatavate sisevete laevade meremehe tervisetõend MMT-14 A5 1 B
EV meremehe tervisetõend MMT-15 A5 1 B
Mereõppeasutusse õppima asuja tervisetõend MMT-16 A4 1 B
Mootorsõidukijuhi tervisekontrolli kaart MST-15
Lk-2
A4 2 B
Mootorsõidukijuhi tervisetõend MST-17 A4 1 B
Mootorsõidukijuhtide tervisekontrolli registreerimispäevikuleht MST-3A A4 2 B
Sertifikaat uuringutest HIV antikehadele NAK-10 A5 1 B
Sertifikaat uuringutest HIV antikehadele ja süüfilisele NAK-20 A5 1 B
Operatiivne arvestus vereseerumi uurimisest HIV-ile immunofermentatiivsel meetodil NAK-12
A4 1 B
Nakkushaiguste spetsiifilise profülaktika kvartaliaruanne NAK-13
Lk-2
A4 2 B
Preparaatide laoseis ja nõudmine NAK-14
Lk-2
A5 2 B
Haiglanakkuse teatis NAK-34 A5 1 B
Teatis eriti ohtliku nakkushaige... NAK-35 A4 1 B
Arsti otsus nakkushaige tahtest olenematu ravi korraldamiseks NAK-36 A4 isekop 2 B
Immuunpreparaatide vastuvõtu-saateleht NAK-37 A5 isekop 2 B
Teatis nakkushaige kohta NAK-38 A4 1 B
Labori teatis nakkushaige kohta NAK-39 A4 1 B
Narkootiliste ainete tellimisleht NAR-3 A5 1 B
Test narkootilistele ainetele NAR-4 A6 1 B
Narkootikumide arvestuse leht NAR-13 A5 1 B
Nõudeleht köögile NÕU-3 A5 roheline 1 B
Nõudeleht köögile (täiskasvanu) NÕU-3A A5 roheline 1 B
Nõudeleht eriarvestusele kuuluvate ravimite saamiseks apteegist NÕU-5 A5 1 B
Nõudeleht eriarvestusele kuuluvate ravimite saamiseks apteegist NÕU-5K A5 isekop 2 B
Nõudeleht ravimite saamiseks apteegist NÕU-6 A5 1 B
Nõudeleht ravimite saamiseks apteegist NÕU-6K A5 isekop 2 B
Nõudeleht ravimite saamiseks apteegist NÕU-7 A4 1 B
Nõudeleht ravimite saamiseks apteegist NÕU-7K A4 isekop 2 B
Toiduleht kokale NÕU-8 A5 1 B
Plaanilised operatsioonid OPA-5 A4 1 B
Saatekiri patoloogiaosakond/surnukamber PAT-10 A4 isekop 2 B
Lahangu protokoll PAT-11
Lk-2
A4 2 B
Surnult sündinute/vastsündinute lahangu saatekiri PAT-13 A4 isekop 2 B
Prillide retsept PRI-1 A5 1 B
Tabel mittefikseeriva silma… PRI-2 A4 1 B
Prillide retsept PRI-3 A5 1 B
Avaldus perearsti nimistusse võtmiseks PRP-1 A4 1 B
Teie perearst on… PRP-2
Lk-2
Lk-3
Lk-4
A3 2 B
Perearsti nimekirja täiendus (haigekassale) PRP-5 A4 1 B
Probleemide leht (perearst) PRP-10
Lk-2
A4 2 B
Vaktsinatsioonileht (perearst) PRP-11 A4 1 B
Jälgimisleht - lapse areng 0-1 ( perearst) PRP-13 A4 1 B
Jälgimisleht - lapse areng 1-7 ( perearst) PRP-14 A4 1 B
Personali toitlustamise arvestus PTA-1 A4 1 B
Raseda pass (broþüür) RAS-16 mittestand. 8 lk Vihik
Rasedusriski hindamine RAS-7
Lk-2
A4 2 B
Raseda kaart RAS-15
Lk-2
Lk-3
Lk-4
Lk-5
Lk-6
A3 + A4 2 B
Raviarsti taotlus Eestis registreerimata ravimi impordiks RAT-1 A4 1 B
Taastusravi kaart REH-1
Lk-2
A4 2 B
Riiete kviitung RKV-1 A5 1 B
Riiete kviitung RKV-1K A5 isekop 2 B
Riiete kviitung RKV-2 A6 1 B
Ankeet (relvaloa taotleja terviseseisund) RLV-1
Lk-2
A4 2 B
Järeldusotsus (relvaloa taotleja) RLV-2 A4 1 B
Soetamisloa või relvaloa taotleja tervisekontrolli kaart RLV-11 A4 2 B
Soetamisloa või relvaloa taotleja tervisetõend RLV-12 A4 1 B
Kassa sissetuleku order RMP-4 A5 1/50 Blokk
Saateleht-arve RMP-10 A5 1/50 Blokk
Materjali arvestuse kaart RMP-20 A5 kartong 2 Kaart
Raviteenuste arve RTA-10 mittestand. 1 B
Ravimileht RVM-1 A4 2 B
Koduse ravi korraldused RVM-2 A5 1 B
Sanatoorse ravi kaart SAN-1K A4 isekop 2 B
Saatekiri taastusravile SAN-15 A4 1 B
Tervisetõend (san.raamatu asemel) SAR-3 A4 1 B
Saatekiri konsultatsioonile SKL-1
Lk-2
A6 2 B
Saatekiri (uuringule,konsultatsioonile,stats.ravile) SKL-10
Lk-2
A4 2 B
Saatekiri (uuringule,konsultatsioonile,stats.ravile) SKL-11 A4 isekop 2 B
Haiglast lahkunu statistiline kaart SLK-1
Lk-2
A5 2 B
Sularahaarve SLR-10 A6 1 B
Saatekiri sonograafiale SMG-1 A5 2 B
Röntgeni saatekiri STK-1
Lk-2
A6 2 B
Röntgenuuringu saatekiri  STK-2 A6 1 B
Saatekiri röntgenile STK-6 A5 2 B
Stomatoloogi päevik STO-1
Lk-2
A4 2 B
Hambaravikaart STO-4
Lk-2
A4 kartong 2 Kaart
Hambaravikaardi vaheleht STO-4A A4 2 B
Hambakaart STO-4/1
Lk-2
A5 4 lk. Vihik
Hambaravile vastuvõtu talong STO-5
Lk-2
A6 2 B
Hambakaart STO-8
Lk-2
Lk-3
Lk-4
>Lk-5
A5 8 lk. Vihik
Hambaravikaardi vaheleht STO-10A
Lk-2
A4 2 B
Hambaravikaardi vaheleht STO-10B A4 2 B
Hambaravikaardi vaheleht STO-10C A4 2 B
Hambaravikaardi vaheleht STO-10D
Lk-2
A4 2 B
Saatekiri ultraheliuuringule (günekoloogil.) STU-1 A5 2 B
Saatekiri ultraheliuuringule STU-2 A5 2 B
Talong arsti vastuvõtule TAL-1 A7 1 B
Visiidimaksu talong (koduvisiit) TAL-2 A6 1 B
Visiidimaksu talong (ambul.külastus) TAL-3 A6 1 B
Arsti vastuvõtu talong TAL-6 A7 120g/m2 2   B
Täpsustatud diagnoosi talong TDT-2
Lk-2
A6 2 B
Taaselustamiskaart TEK-1 A4 isekop 2 B
Vastsündinu arengulugu TIT-13
Lk-2
Lk-3
Lk-4
A3 2 B
Sünniepikriis TIT-14 A4 isekop 2 B
Teatis naistenõuandlale TIT-6 A5 1 B
Töökaitsealase koolituse registreerimise kaart TKR-1
Lk-2
A4 kartong 2 Kaart
Saatekiri tervisekaitsetalituse mikrobioloogialaborile TKT-5 A4 1 B
Traumakaart TMK-1 A4 isekop 2 B
Tänane menüü" TMN-1 A5 1 B
Meditsiiniline tõend /erikooli/ TND-1 A5 2 B
Arstitõend (õppima asumisel kooli,ülikooli) TND-10
Lk-2
A5 2 B
Tõend Eestis elamisloa taotlemiseks TND-2 A5 1 B
Tõend koolieelsele lasteasutusele või noortelaagrile TND-3
Lk-2
A5 2 B
Teatis teisele töökohale TND-4 A5 1 B
Tõend kergemale tööle üleviimise kohta TND-5 A4 1 B
Tõend (töökohale) TND-6 A5 1 B
Teatis arsti juures viibimise kohta TND-7 A6 1 B
Õiend trauma kohta TND-12 A5 1 B
Tõend tervisliku seisundi kohta ( kaitsevägi) TND-15 A4 1 B
Tõend raseduse kohta TND-16 A5 1 B
Universaalne tõend TND-18 A5 1 B
Arsti teatis tööõnnetusest põhjustatud tervisekahjustuse tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest TND-19 A5 isekop 3 B
Tõend menetlustoimingule väljakutsutud isiku haigestumise kohta TND-21 A4 1 B
 Teatis vastutuse võtmisest TND-22 A5 1 B
Tervisekontrolli suunatud töötajate nimekiri TOK-1 A4 1 B
Tervisekontrolli kaart TOK-2
Lk-2
Lk-3
Lk-4
A5 8 lk Vihik
Valupiirkonnad TOK-8 A5 1 B
Tervisekontrolli otsus TOK-13 A4 isekop 2 B
Töötervishoiu arsti otsus kutsehaiguse diagnoosimisest TOK-14 A4 1 B
Isiklik deklaratsioon TOK-17
Lk-2
A4 2 B
Terviseuuringute tulemused TOK-19 A4 isekop 2 B
Töö- ja puhkegraafik TPT-1 A3 1 B
Otsus töötrauma raskuse kohta TRM-1 A5 1 B
Teiste raviasutuste suunamisega teostatud uuringud TRS-1 A4 1 B
Tsütoloogiline uuring TSÜ-10 A4 isekop 2 B
Tasuliste teenuste arve TTA-1 A5 1 B
Tervisekontrolli kaart tuletõrje ja päästetöötajatele TTP-1 A4 1 B
Tervisekontrolli tõend tuletõrje ja päästetöötajatele TTP-2 A5 1 B
Tõend terviseuuringu kohta tuberkuloosile TUB-1 A6 1 B
Saatekiri bioloogilise materjali uuringuks mükobakterite (sh tuberkuloosi) suhtes TUB-2 A4 1 B
Töövõimetusleht TVL-10 A4 1 B
Saateleht (tagastatavatele vereproduktidele) V-RV-009 A4 1 B
Doonori nõusoleku vorm afereesile V-RV-012 A5 1 B
Doonori tõend V-RV-014 A5 1 B
Doonorivere registreerimisleht V-RV-015A A3 1 B
Valve üleandmise protokoll V-RV-018 A4 2 B
Doonoripäeva väljasõidu protokoll V-RV-019 A4 2 B
Vereandmisele mittelubamise põhjused V-RV-042 A4 2 B
Vere sobitamine mittetäielike antikehade suhtes VAN-1 A6 1 B
Ekspertiisitaotlus lapsele ja vanaduspensioniealisele inimesele VEK-41 A5 12 lk Vihik
Terviseseisundi kirjeldus VEK-42 A5 8 lk Vihik
Ekspertiisitaotlus tööealisele inimesele VEK-43 A5 20 lk Vihik
Teatis vähiandmekogule VHA-1 A4 isekop 2 B
Pat.osak. teatis vähiandmekogule VHA-2 A4 1 B
Viirushepatiidi markerid VHM-1 A6 1 B
Volitus VOL-2 A5 2 B
Vere analüüs VRA-1 A6 1 B
Vere happeleelistasakaalu näitajad VRA-11 A5 1 B
Vere analüüs (analüsaatori väljatrüki kleepimiseks) VRA-3 A5 1 B
Vere analüüs VRA-5 A6 1 B
Vereülekande ajal või pärast seda täheldatud raske kõrvaltoime esmane teatis VRD-14 A4 1 B
Vereülekande ajal või pärast seda täheldatud raske kõrvaltoime tekkepõhjuste lõpparuanne VRD-15 A4 1 B
Saatekiri veregrupi ja reesusfaktori määramiseks VRG-1 A6 1 B
Vererõhukaart VRK-1
Lk-2
mittestand. 2 kartong
Veresuhkru analüüs VRS-1 A6 1 B
Suhkru sisaldus veres ja uriinis VRS-3
Lk-2
A5 120g/m2 2 B
Vere seroloogiline uuring VSA-1 A6 1 B
Nõudeleht vereteenistuse kabinetile VTK-1 A5 1 B
Väljavõte haige haigusloost või ambulatoorsest kaardist VTT-1
Lk-2
A5 2 B
Väljavõte lapse arenguloost VTT-2 A5 2 B
Õpilase puudumistõend ÕPT-1 A5 1 B
Õpilase puudumistõend ÕPT-2 A6 1 B
Lapsevanema poolt antud info õpilase tervise kohta ja nõusolek protseduuride läbiviimiseks ÕPT-4 A4 2 B
Väljavõte õpilase tervisekaardist ÕPT-5 A4 2 B
Saatekiri Viroloogia Kesklaborile TVK-2 A5 1 B
Teade tööõnnetusest põhjustatud traumade kohta TOK-11 A4 1 B